Lỗi giao thông xử phạt tại chỗ đối với xe máy

Xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản được áp dụng trong trường hợp xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 250.000 đồng đối với cá nhân, 500.000 đồng đối với tổ chức và người có thẩm quyền xử phạt phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại chỗ. … Đọc tiếp Lỗi giao thông xử phạt tại chỗ đối với xe máy

Gọi Ngay Thuê Xe Máy Hà Nội
Đến Nơi Ngay