Hợp đồng cho thuê xe máy

Hợp đồng Cho Thuê Xe Máy Hà Nội

Hợp đồng cho thuê xe máy (Xe gắn máy, moto, xe hai bánh…) là một dạng hợp đồng do công ty thuê xe máy soạn thảo. Để đạt thỏa thuận về pháp luật, chi tiết tham khảo phía dưới.

Điều khoản hợp đồng cho thuê xe máy tại Hà Nội

Công ty Cho thuê xe máy Nguyễn Tú được hoạt động như một công cụ cho bạn như một công ty cho thuê xe máy và khách hàng cuối cùng, theo các điều kiện chung của hợp đồng và phụ lục, được mô tả trong tài liệu được cung cấp cho nhà cung cấp.

Hợp đồng cho thuê xe máy
Hợp đồng cho thuê xe máy

2) Thỏa thuận điều khoản hợp đồng:

Khi bạn quyết định thuê xe máy. Bạn tuân theo thỏa thuận của bạn về các điều khoản hợp đồng, chính sách bảo mật và điều khoản hợp đồng của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với điều khoản hợp đồng của chúng tôi hoặc có thêm câu hỏi về các điều khoản, vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi. HỢP ĐỒNG CHO THUÊ XE MÁY Số: ……–HĐTX –         Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH 11 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/06/2005; –         Căn cứ luật thương mại số 36/2005/QH 11 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/06/2005; –         Căn cứ vào nhu cầu và khả năng cung ứng của các bên dưới đây. Hôm nay, ngày … tháng …  năm 2016, chúng tôi gồm : BÊN A: (Bên thuê xe tự lái) –        Ông/bà:…………………………………………………………………………………
–        Địa chỉ:…………………………………………………………………………………
–        Hộ Khẩu:……………………………………………………………………………….
–        CMT số………………………………..cấp ngày……/…./…….. tại…………….. BÊN B: (Bên Cho thuê xe máy) –        Ông/bà:…Lại Thu Trang………………………………………………………………………………
–         Địa chỉ:  112 Nguyễn Văn Cừ, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội 100000
–         Điện thoại: 0942467674
–         Đại diện: dich vụ cho thuê xe máy ở Hà Nội

–         Chức vụ: Giám đốc
–         Mã số thuế: Sau khi bàn bạc, thỏa thuận, hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng thuê xe gắn máy với các điều khoản như sau: ĐIỀU 1 : NỘI DUNG HỢP ĐỒNG CHO THUÊ XE Bên A đồng ý thuê của bên B thuê 01           □ – xe máy           □ – xe honda           □ – xe mo to           □ – xe tay ga                        Loại  …………………………..,sản xuất năm ….., biển số kiểm soát …………………. ĐIỀU 2 : GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG, PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN:  Giá thuê xe moto là:
……………..……đồng/ngày (…………………………………………………………………………………..…) hoặc
……………..……đồng/tháng (……………………………………………………………………………………….…) ( Giá trên đã bao gồm thuế GTGT ) – Bên A sẽ thanh toán cho Bên B theo (Hình thức thanh toán) . ĐIỀU 3 : TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN3.1. Trách nhiệm, quyền hạn của bên A –         Đặt trước …………..2.000.000đồng (…………………………………………………. đồng) cho bên B. –         Thanh toán tiền thuê xe honda cho Bên B đúng hạn:                □ theo ngày – trước 17h ngày đó                □ theo tháng – trước ngày cuối cùng của tháng đó –         Chịu toàn bộ chi phí bảo dưỡng xe theo định kỳ –         Chịu toàn bộ chi phí xăng dầu khi sử dụng xe.

3.2. Trách nhiệm của bên B: –         Giao xe và Hợp đồng này cho bên A ngay khi hợp đồng này có hiệu lực.
–         Chịu trách nhiệm pháp lý về nguồn gốc và quyền sở hữu của xe.
–         Mua bảo hiểm xe cho các lần kế tiếp trong thời hạn hiệu lực của Hợp đồng cho thuê xe máy
ĐIỀU 4 : HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG –         Hợp đồng có giá trị kể từ ngày ….. đến hết ngày ….. –        Nếu một trong hai Bên, bên nào muốn chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn thì phải thông báo cho Bên kia trươc ít nhất 01 tháng. ĐIỀU 5 : ĐIỀU KHOẢN CHUNG –         Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có đề nghị điều chỉnh thì phải thông báo cho nhau bằng văn bản để cùng bàn bạc giải quyết. –         Hai bên cam kết thi hành đúng các điều khoản của hợp đồng, không bên nào tự ý đơn phương sửa đổi, đình chỉ hoặc hủy bỏ hợp đồng. Mọi sự vi phạm phải được xử lý theo pháp luật. –         Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký và coi như được thanh lý sau khi hai bên thực hiện xong nghĩa vụ của mình và không còn bất kỳ khiếu nại nào.             Hợp đồng được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 01 bản. Bên B giữ 01 bản.
Hà Nội ngày………tháng………năm 2017  

ĐẠI DIỆN BÊN A                  ĐẠI DIỆN BÊN B

Điều khoản sử dụng xe máy

a) Lái xe dưới ảnh hưởng bia (rượu), không đồng ý hoặc được chỉ định trong các cuộc thi lái xe và thể thao ngoài đường hợp đồng, là hoàn toàn bị cấm.

b) Lái xe dưới ảnh hưởng của thuốc gây nghiện hoặc bất kỳ chất nào khác có thể ảnh hưởng đến kỹ năng tập trung bình thường cũng như nguy hiểm hoặc bất cẩn hoàn toàn bị cấm.

c) Cho người khác mượn xe máy, không được phép trong hợp đồng, người có bằng lái xe gắn máy không hợp lệ, và người lái xe mô tô không có khả năng hoặc không được lái máy xe theo đúng quy định là hoàn toàn không đúng.

d) Để cầm đồ hoặc bán xe máy toàn bộ hoặc từng bộ phận, xe máy, phụ kiện hoặc giấy tờ theo bất kỳ cách nào chống lại quyền sở hữu của người thuê máy hoặc bất kỳ quyền nào mà anh có trên xe máy là hoàn toàn bị cấm vi phạm hợp đồng.

Tiền gửi khi kí hợp đồng thuê xe máy

Trong phần lớn tiền thuê xe máy, bạn sẽ được yêu cầu để lại một khoản tiền gửi với thẻ tín dụng hoặc thanh toán nợ. Tiền gửi này có thể từ 2 triệu đến 5 triệu tùy thuộc xe máy khi bạn thuê thì bạn nên chụp ảnh hợp đồng.

Vui lòng kiểm tra tình trạng của xe máy trước khi giao hàng, và khi bạn trả lại xe và thực hiện tất cả các xe điện, hãy kiểm tra xem tiền đặt cọc đã được trả lại.

Hai bên cam kết thi hành đúng các điều khoản của hợp đồng, không bên nào tự ý đơn phương sửa đổi, đình chỉ hoặc hủy bỏ hợp đồng. Mọi sự vi phạm phải được xử lý theo pháp luật.

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký và coi như được thanh lý sau khi hai bên thực hiện xong nghĩa vụ của mình và không còn bất kỳ khiếu nại nào.

Gọi Ngay Thuê Xe Máy Hà Nội
Đến Nơi Ngay